پارک انیمه
اگه ی دیجیمون داشتید اسمشو چی می ذاشتید؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- پارک انیمه (https://www.animpark.net)
+-- انجمن: انیمه های محبوب - Popular Anime (/forum-7.html)
+--- انجمن: دیجیمون (/forum-323.html)
+--- موضوع: اگه ی دیجیمون داشتید اسمشو چی می ذاشتید؟ (/thread-27314.html)اگه ی دیجیمون داشتید اسمشو چی می ذاشتید؟ - Rika Sugihara - 2017/01/08 02:08 PM

سلام و درود خدمت همگانتصویر: richedit/smileys/yahoo_Big/400.gif
همونطور که از اسم تایپیک معلومه اینجا باید بگید اگه ی دیجیمون داشتید اسمشو چی می ذاشتید؟(چه هم قافیهتصویر: richedit/smileys/yahoo_Big/400.gif)
خب بفرمایینتصویر: richedit/smileys/yahoo_Big/400.gif
تصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gif
به عنوان کمک : برای مثال کاتومون اسمی که شبیه گریمون و .... بقیه دیجیموناس شما ام همینجوری مثال بزنید
تصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gifتصویر: richedit/smileys/YahooIM/54.gif
 


RE: اگه ی دیجیمون داشتید اسمشو چی می ذاشتید؟ - ((Sephiroth)) - 2017/01/13 06:46 AM

اگه یه دیجیمون داشتم اسمشو اشیمون یا گلیمون میزاشتم.


RE: اگه ی دیجیمون داشتید اسمشو چی می ذاشتید؟ - Margo - 2017/02/19 07:00 PM

شاید بذارم بامبیمون.

 


RE: اگه ی دیجیمون داشتید اسمشو چی می ذاشتید؟ - deathbringer013 - 2017/03/03 04:08 AM

من اسم دیجیمونم رو deathmon میذاشتم.


RE: اگه ی دیجیمون داشتید اسمشو چی می ذاشتید؟ - میترا - 2017/03/15 02:36 PM

اژدهامون حخخخخخخخختصویر: richedit/smileys/yahoo_Big/5.gifتصویر: richedit/smileys/yahoo_Big/400.gif


This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.