با توجه به عدم تمایل کاربران برای فعالیت پارک انیمه تعطیل می‌شود. 

وضعیت امسال:

مقایسه کنید با وضعیت سال 2013 و حمله سایبری شدید:

وضعیت پارسال همین موقع

تشکر می‌کنم از همه کسانی که توی این هفت سال بهمون کمک کردند و خداحافظ همه!